Fantastisk lokal støtte til Hadsten Gade Grand Prix

Fantastisk lokal støtte til Hadsten Gade Grand Prix

Hadsten Gade Grand Prix er et populært event, der tager imod kendte danske kontinentalhold og fremtrædende cykelprofiler som Mads Pedersen og Mattias Skjelmose. Denne begivenhed er afhængigt af den økonomiske støtte, som kommunen og lokale virksomheder yder.

Det er ikke altid nemt at måle, hvad vores sponsorer får tilbage for deres investering, men en ting er sikker – Hadsten Gade Grand Prix skaber betydelig synlighed.

Sports-sponsorater har traditionelt stærke lokale rødder. Hver gang man besøger en sportsarena, ser man væggene fyldt med reklamer fra lokale firmaer. Dette hjælper med at drive sportsklubberne og skaber opmærksomhed omkring vores lokale virksomheder.

Det forbedrer virksomhedens image og øger deres evne til at tiltrække unge talenter. Det er nemmere for en ung sportsudøver at henvende sig til en sponsor, de kender fra deres sport, for at undersøge mulighederne for lærepladser eller jobs.

For større enkeltbegivenheder som Hadsten Gade Grand Prix, er det branding-effekten, der skaber værdi for virksomhederne. Vi stræber efter at skabe en attraktiv og populær begivenhed – et event, som vores sponsorer er stolte over at være associeret med. Dette gavner begge parter, og deltagerne forstår, at eventet ikke ville være muligt uden vores sponsorer. Dette skaber en stor mængde goodwill fra deltagerne til både os og vores sponsorer.

Vores lokale kommune har også anerkendt denne værdi og har generøst sponsoreret løbet. Favrskovs borgmester, Lars Storgaard, har udtrykt sin støtte til Hadsten Gade Grand Prix og har rost det som et velkendt gadeløb og det største event i Favrskov kommune. Han understreger, at det er vigtigt at støtte løbet, da det hjælper med at markedsføre vores kommune. Dette engagement fra kommunen betyder meget for vores sponsorer.

”Det er op til os andre også”

Vores største sponsor, udover kommunen, er Byens VVS. Deres ejer, Lars Nonboe, udtalte til ByensNyt: ”Vi har sponsoreret løbet i mange år. Et år var der tvivl om, løbet ville blive afholdt, hvilket jeg syntes var skuffende. Derfor besluttede vi at støtte arrangøren, så løbet kunne fortsætte, og vi har støttet det lige siden.”

”Hadsten Gade Grand Prix er uden tvivl byens største begivenhed. Løbet bringer opmærksomhed til byen, ja, til hele kommunen,” mener Lars Nonboe.

”Løbet tiltrækker mange folk til byen – både før og efter, hvilket gavner vores lokalsamfund og forhåbentlig også vores handelsgade. Jeg mener, det er vigtigt. Hvis vi ønsker at have denne type store aktiviteter i byen, skal vi støtte dem økonomisk. Det er simpelthen nødvendigt, for ellers bliver det ikke til noget,” forsikrer Lars Nonboe. ”Men når kommunen tager så stort et initiativ, synes jeg, det er vores pligt at følge trop.”

”Jeg husker, da løbet tiltrak mange tusinde tilskuere. Det ville være fantastisk, hvis vi kunne gøre det igen. Vi er ikke helt der endnu. Det er en lang proces, men jeg synes, vi er godt på vej. Jeg synes virkelig, det er fantastisk, hvad der er planlagt for i år. Derudover er jeg glad for at se, at flere sponsorer er kommet ombord,” bifalder han og fortsætter med en opfordring: “Det er vigtigt, at denne trend fortsætter, så vi bliver endnu flere til at dele byrden.”

”Til sidst håber vi selvfølgelig også, at løbet bidrager til at øge kendskabet til Byens VVS og at vi bliver værdsat som en virksomhed, der støtter lokalt,” afslutter Lars Nonboe.

Vi værdsætter vores tætte samarbejde med sponsorerne

Som arrangører af Hadsten Gade Grand Prix gør vi alt, hvad vi kan for at skabe værdi for vores partnere, der støtter løbet. Derfor er vores formand, Anders G. Christensen, begejstret for den store opmærksomhed og pressedækning, som løbet har fået.

”En vigtig del af løbets synlige forankring i Hadstens lokalsamfund er vores samarbejde med sponsorerne,” siger han. ”Vi er dybt afhængige af vores mange frivillige og vores sponsorer og samarbejdspartnere. Derfor stræber vi efter at repræsentere vores partnere aktivt, og vi ønsker et tæt samarbejde, der sikrer, at både den enkelte sponsor/partner og Hadsten Gade Grand Prix får størst muligt udbytte af dette.

Stolte over at være en del af det

En af vores andre store sponsorer er Vestjysk Bank, hvor direktør Hans Peder Hansen udtaler: “Vi har været med fra starten og har støttet løbet både i gode og dårlige tider. Det er vigtigt for en by som Hadsten at kunne afholde et arrangement af denne størrelse, og vi er stolte over at kunne være en del af det.”

”Vi giver vores sponsorat med både hjertet og hjernen. Det er en god oplevelse for byen, der samler folk til en hyggelig sommeraften og skaber en festlig stemning,” fastslår Hans Peder Hansen. Samtidig ser banken løbet som en chance for at promovere byen og området, hvilket kan tiltrække nye borgere og potentielle kunder.

Hans Peder Hansen mener, at løbet er en stor gevinst for alle involverede parter – fra sponsorer og tilskuere til de lokale butikker og restauranter, der nyder godt af den øgede fodgængertrafik på løbsdagen. ”Vi ser også en positiv effekt på vores brand ved at være associeret med et velorganiseret og populært event som dette,” tilføjer han.

Vestjysk Bank har en lang tradition for at støtte lokale begivenheder og initiativer. Hans Peder Hansen ser det som en del af bankens rolle som en aktiv spiller i lokalsamfundet. ”Vi ser os selv som en del af Hadsten og Favrskov Kommune, og vi tror på at give tilbage til samfundet. Ved at støtte lokale begivenheder som Hadsten Gade Grand Prix hjælper vi med at skabe liv i byen, øge samhørigheden og tiltrække flere til området.”

Løbets fremtid er lys

I betragtning af den generøse støtte, vi har modtaget, ser fremtiden for Hadsten Gade Grand Prix meget lys ud. Vi er dybt taknemmelige for vores sponsorer, der ikke kun har givet os økonomisk støtte, men også har vist en dyb tro på vores vision og engagement i lokalsamfundet.

Vi ser frem til at bygge på det succesfulde fundament, vi har lagt, og til at gøre Hadsten Gade Grand Prix til en endnu større og bedre begivenhed i de kommende år. Vi tror, at vi kan fortsætte med at tiltrække store navne i cykelverdenen, bringe endnu flere tilskuere til byen, og styrke vores position som en af de mest attraktive sportsbegivenheder i Favrskov Kommune.

Men for at gøre dette muligt, har vi brug for fortsat støtte fra vores trofaste sponsorer og de lokale virksomheder. Vi er overbeviste om, at vi kan skabe en situation, hvor alle vinder – vores sponsorer, vores deltagerne, og vores elskede by. Lad os sammen arbejde på at gøre Hadsten Gade Grand Prix til en begivenhed, vi alle kan være stolte af.

Hadsten Gade Grand Prix støttes af:

Favrskov Kommune, Byens VVS, Vestjysk Bank, Sparekassen Kronjylland, HNJ Entreprenør A/S, OnlineSynlighed.dk, Kvist & Jensen, Madxpressen, K.E. El-installation A/S, Hadsten Apotek, Sundhedshuset Hadsten, Hadsten Maskiner, TB Support ApS, HTC-biler A/S, ByensNyt ApS, Vitten Grafisk A/S, Skjold Burne Vinhandel, Tøjeksperten, Elgaard Mancom ApS, XL Byg Gadeberg Hadsten A/S, Musik På Toppen, GP Ejendomme, Østergaard Gardiner & Markiser, Nodo Arkitekter, BoxBudget, Kvickly Hadsten, Mester Jacob og Hadsten

Handel Hadsten Gade Grand Prix samarbejder med: Ticketcase, Nordic School of Contract & Commercial Management, Hadsten Kultur & Idrætscenter og Lindberg Sport